Driftsavbrudd

Statkrafts anlegg og distribusjonsnett overvåkes av moderne systemer og kvalifisert personell døgnet rundt. Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i fjernvarmeleveransen.

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 02450.