Driftsavbrudd

Statkrafts anlegg og distribusjonsnett overvåkes av moderne systemer og kvalifisert personell døgnet rundt. Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i fjernvarmeleveransen.

 

 

Feilmelding

Skulle du oppleve problemer med din fjernvarme, kan du ringe oss på 915 02450.