Driftsavbrudd

Statkrafts anlegg og distribusjonsnett overvåkes av moderne systemer og kvalifisert personell døgnet rundt. Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i fjernvarmeleveransen.

Utkobling i Kroppanmarka 05.07.2017

På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil varmeleveransen til Kroppanmarka bli utkoblet Onsdag 05.07.2017 kl 08.00-24.00. Vi beklager ulempene dette medfører.

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 02450.