Driftsavbrudd

Statkrafts anlegg og distribusjonsnett overvåkes av moderne systemer og kvalifisert personell døgnet rundt. Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i fjernvarmeleveransen.

Utkobling i Sandefjord 27.06-28.06

På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil varmeleveransen til Sandefjord bli utkoblet Tirsdag 27.06 fra kl 22.00 til kl 08.00 Onsdag 28.06. Vi beklager ulempene dette medfører.

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 02450.