Måleravlesning

Det er viktig at du leser av måleren din ved måleravlesning. Det er målerstanden som gir grunnlaget for din faktura

Hvorfor er ikke innsendt avlesning brukt til avregning på fakturaen?

Det kan være to grunner til dette; enten har vi mottatt avlesningen for sent/tidlig i forhold til avlesningsdato eller så er ikke avlesningen blitt registrert.

Når får jeg tilsendt målerkort?

Målerkort sendes ikke ut lenger. Du kan selv velge om du ønsker påminnelse pr e-post eller pr SMS. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 915 02 450 eller send en e-post til kundeservice@statkraftvarme.no hvis du ønsker å få en påminnelse.

Når er fristen for å lese av måleren?

Fristen for å få med din avlesning på faktura er selve avlesningsdagen. Glemmer du å registrere målerstand denne datoen ber vi likevel om at du leverer måleravlesning slik at forbruket ditt blir justert på neste faktura.

Kan jeg få utsatt fristen for måleravlesning?

Nei, dessverre kan vi ikke gi utsettelse. Dersom vi ikke mottar avlesningen innen fristen, stipulerer vi en verdi basert på anleggets historiske forbruk.

Hvor finner jeg målenummeret?

Målenummeret finner du på måleren din.

Hva vil det si å bli avregnet etter forbruk?

Din avlesing av målerstanden brukes som grunnlag for beregning av faktura. Faktureringen foretas etterskuddsvis basert på faktisk forbruk.

Skal jeg lese av måleren ved flytting?

Når du flytter må du lese av måleren og melde målerstand fra til oss. Dette for at vi skal kunne lage en sluttregning.