Hvem kan få fjernvarme?

Forutsetninger å kunne tilkobles fjernvarme er at bygningen har et vannbårent varmesystem, eller at byggeier er villig til å bygge om til et slikt system, og ligger i et område hvor fjernvarme bygges ut. Nærhet til rørnettet er også av betydning for kostnadene ved å bli fjernvarmekunde.

Det er i første omgang større bygg med vannbårne oppvarmingssystemer som er potensielle fjernvarmemottakere. Det kan være industribygninger, skoler, sykehjem, forretninger, kontorbygg og boligblokker. Statkraft har også erfaring med fjernvarmeleveranse til husstander i enkelte områder. Dersom du ønsker å finne ut om du kan få fjernvarme kan du ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Jo flere hus i samme området som ønsker fjernvarme, jo større er muligheten for at det kan tilbys.