Fjernvarmepriser

Prisene endres i takt med endringene i energimarkedet

Fjernvarmeprisen følger prisen på strøm (summen av kraftpris, nettleie og forbruksavgift).  I tillegg har vi valgt å fjerne fastleddet fra våre produkter.

Fjernvarmeprisen vil  være konkurransedyktig i forhold til prisen på strøm og det blir lettere for deg å sammenligne og kontrollere fjernvarmeprisen mot strømprisen.

Fjernvarme vil fortsatt være en miljøvennlig, behagelig, prisgunstig og pålitelig energikilde.

Ta kontakt med kundeservice hvis du ønsker mer informasjon om priser