Fjernvarmeprodukter

Følgende produkter gjelder for husholdninger:

PT1 Flytende pris for kunder med individuell måler

PT1/PT1V Flytende pris for kunder med felles måler (sameie/borettslag)

For store borettslag er volum innført som et ledd i produktet. Du kan lese mer om dette under Bedrift/Produkter

Energiloven regulerer at fjernvarmeprisen ikke skal overstige prisen på strøm for området. Statkraft Varme har ingen faste kostnader og kundene betaler kun for den energiende bruker.