Interessemelding Fjernvarme

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

Forbudet gjelder bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020. Les hele forskriften her.

Det er praktisk å erstatte en oljekjel med miljøvennlig fjernvarme. Da byttes oppvarmingskilden mens resten av varmesystemet beholdes som før. Å bytte fra en oljefyr til en kundesentral for fjernvarme gir mange fordeler. Du frigjør plass, en kundesentral tar 1/10 av den gulvplassen som en oljekjel tar. Det blir mindre søl og forurensing og levetiden for en kundesentral er mye lengre enn for en oljekjel. Du slipper også korrosjonsproblemer og bytting av dyser.

Fjernvarme er en rimeligere energikilde enn å fyre med olje og du kan søke Enova om støtte til å fjerne oljekjelen. Kostnaden for framføring av rør og montering av kundesentral ligger på kr. 70 - 140 000.

Vi samler nå informasjon om hvilke bygg som er interessert i å bytte ut oljekjel med fjernvarme. Vi tar kontakt når fjernvarme blir tilgjengelig i området. Jo flere i samme området, jo enklere og billigere blir det å legge fram fjernvarme.

Meld interesse for fjernvarme  Meldingen er ikke bindende