Mottak av avfall

Pøse med husholdningsavfall

Heimdal varmesentral i Trondheim mottar restavfall fra Nord-Gudbrandsdal i sør til Saltfjellet i nord.

Dette er restavfall etter kildesortering. Omtrent 50 prosent av avfallet kommer fra husholdninger, det øvrige kommer fra sorteringsanlegg som mottar avfall fra næringslivet.

Leveransene skjer engros og er regulert i kontrakter mellom større avfallsaktører og Statkraft Varme. Alle leveranser forutsetter skriftlig avtale. Privatpersoner kan ikke levere avfall direkte til Heimdal varmesentral.

Destruksjon av sensitive papirer og Næringsaktører med mindre tonnasje bes henvende seg til profesjonelle aktører.

  • Åpningstid på Heimdal varmesentral: Kl. 07.00-15.00
  • Leveringsadresse: Østre Rosten 82
  • Gebyr: 1000 kroner pr. tonn

Våre øvrige forbrenningsanlegg benytter utelukkende biobrensel og tar ikke imot avfall som brensel.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Leveringsbetingelser avfall 0,2MB .PDF
Levering av avfall til Heimdal Varmesentral 0,3MB .PDF
Revisjonsplan avfall 2020.pdf 0,1MB .PDF