Endret adkomst og leveringsavtale

Statkraft vil nå få ny adkomst til anlegget fra E6 i vest. Innkjøring vil bli automatisert og vekta vil være ubemannet og regulert med bom. Adgang forutsetter at kunder har en skriftlig avtale og er forhåndsgodkjent av Statkraft.

Det betyr at det meste av trafikken inn til anlegget ikke vil benytte Østre Rosten lengre. Anslagsvis utgjør dette 70-100 biler pr dag. Våre kunder vil få en mye enklere adkomst og det vil være svært positivt for beboere og næringsliv på Tiller som vil oppleve mindre trafikkbelastning på Østre Rosten. Prosjektet forventes ferdigstilt første halvår 2019.

Nye regler for avfallslevering

I forbindelse med planlegging av ny adkomst er det også foretatt en grundig gjennomgang av helse- og sikkerhetsmessige aspekter ved avfallslevering til Heimdal varmesentral. Det er ønskelig å minimere trafikkbelastningen på området. De som skal levere avfall må ha nødvendig opplæring for å sikre at HMS rutiner blir fulgt.

Følgende gjelder for avfallslevering til Heimdal varmesentral (gjeldende fra 2018, men vil fases inn gradvis frem til sommer 2018):

  • Alle skal ha en skriftlig avtale
  • Alle skal kjenne leveringsbetingelsene og instruksen for levering av avfall
  • Ingen privat levering – disse henvises til Trondheim Renholdsverk som har ansvar for alt privat avfall
  • Ingen kontantbetaling – kun faktura og ihht avtale
  • Det forutsettes en minimumstonnasje pr år
  • Det forutsettes en minimumstonnasje pr levering og bruk av større kjøretøy
  • Spesialkunder og spesialfraksjoner vil bli vurdert individuelt
  • For destruksjon av sensitive papirer bes kunder henvende seg til profesjonelle aktører
  • Næringsaktører med mindre tonnasjer bes henvende seg til profesjonelle avfallsselskap.