Endret adkomst og leveringsavtale

Statkraft Varme AS (Statkraft) planlegger ny adkomst på vestsiden av området mot E6. Innkjøring vil bli automatisert. Vekt vil ikke være bemannet, og vil være regulert med bom. Adgang forutsetter at kunder har en skriftlig avtale og er forhåndsgodkjent av Statkraft. Det forventes at ny adkomst er på plass i 4 kvartal 2018. Nye forutsetninger for leveringsavtale

I forbindelse med planlegging av ny adkomst er det også foretatt en grundig gjennomgang av helse- og sikkerhetsmessige aspekter ved avfallslevering til Heimdal varmesentral. Det er ønskelig å minimere trafikkbelastningen på området. De som skal levere avfall må ha nødvendig opplæring for å sikre at HMS rutiner blir fulgt.

 

Følgende gjelder for avfallslevering til Heimdal varmesentral (gjeldende fra 2018, men vil fases inn gradvis frem til sommer 2018):

  • Alle skal ha en skriftlig avtale
  • Alle skal kjenne leveringsbetingelsene og instruksen for levering av avfall
  • Ingen privat levering – disse henvises til Trondheim Renholdsverk som har ansvar for alt privat avfall
  • Ingen kontantbetaling – kun faktura og ihht avtale
  • Det forutsettes en minimumstonnasje pr år
  • Det forutsettes en minimumstonnasje pr levering og bruk av større kjøretøy
  • Spesialkunder og spesialfraksjoner vil bli vurdert individuelt
  • For destruksjon av sensitive papirer bes kunder henvende seg til profesjonelle aktører
  • Næringsaktører med mindre tonnasjer bes henvende seg til profesjonelle avfallsselskap.