Fjernvarme til byggvarme/byggtørke

Hjelm liggende på byggtegninger

Byggeprosessen i et nordisk klima kan være utfordrende, og det vil være behov for midlertidige løsninger for uttørking av betong og andre innvendige materialer. CO2-utslippene fra norske byggeplasser kan reduseres ved å erstatte fossile løsninger med fjernvarme.

Vi tar mål av oss om å være den klart prefererte energiløsningen både når det gjelder miljøet og totaløkonomien. Statkraft Varme tilbyr en svært lav fastpris til byggtørking.

Fjernvarme til byggvarme har mange fordeler:

  • Høy fornybarandel, reduserte CO2-utslipp gjennom hele byggeprosessen
  • Er garantert billigste alternativ
  • Genererer ikke støv eller gass og egner seg ypperlig der det bygges etter «rent bygg»-prinsippet
  • Ingen utslipp fra olje eller gass, bidrar til en fossilfri byggeplass
  • Bruk av portable varmeaggregater som kan leveres direkte på byggeplassen, gir muligheter for fleksibel oppvarming
  • Aggregater og kundesentraler kan leies
  • Tar lite plass og krever ingen lagringstanker
  • Høy leveringssikkerhet og stor kapasitet
  • Brannsikkert og trygt
  • Egner seg også ved rehabilitering av bygg eller ombygging av eksisterende fyrrom

Konkurransedyktig pris

Vannbåren byggvarme fra Statkraft Varme koster 70 øre pr. kWh*. Det er ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp.

*Prisen justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.

Tidlig i byggeprosessen

Det er viktig å bestille vannbåren byggvarme tidlig i byggeprosessen.

Byggvarme kan bestilles samtidig som fjernvarmeforespørselen.