Fjernvarme til byggvarme

Nær alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser kan kuttes ved å erstatte fossil energi med fjernvarme.

Fjernvarme til byggevarme gir:

 • Høy fornybarandel, reduserte CO2 utslipp gjennom hele byggeprosessen
 • Konkurransedyktig pris
 • Generer ikke støv eller gass og egner seg ypperlig der det bygges etter «rent bygg»-prinsippet
 • Ingen utslipp fra olje eller gass
 • Fleksibel oppvarming ved bruk av portable varmeaggregater som kan leveres direkte på byggeplassen
 • Aggregater og kundesentraler kan leies
 • Tar lite plass og krever ingen lagringstanker
 • Høy leveringssikkerhet og stor kapasitet
 • Brannsikkert og trygt
 • Lavt strømforbruk
 • Egner seg også ved rehabilitering av bygg eller ombygging av eksisterende fyrrom

Byggeprosessen i nordisk klima kan være utfordrende og det vil være behov for midlertidige løsninger for uttørking av betong og andre innvendige materialer. Her vil fjernvarme være et miljømessig godt alternativ til andre energikilder i byggeperioden.

Konkurransedyktig pris

Vannbåren byggvarme fra Statkraft Varme koster 70 øre pr kWh. Det er ingen effekt, volumledd eller fastbeløp.

Prisen justeres en gang i året, basert på forventede strømpriser.

Tidlig i byggeprosessen

Det er viktig å bestille vannbåren byggvarme tidlig i byggeprosessen.

Byggvarme kan bestilles samtidig som fjernvarmeforespørselen.