Fjernvarme til oppvarming

Vannbåren varme er lun og behagelig varme som gir et godt inneklima. Ingen overflater blir for varme og det er ingen brannfare. Vannbåren varme egner seg spesielt godt dersom du er plaget av allergi eller astma, eller er sensitiv for støv i luften.

Varmen spres gjennom et nedgravd rørsystem og ledes fram til kundesentraler i hvert bygg.  Kundesentralene fordeler varmen i bygget.

  • Oppvarming med radiatorer.  Radiatorer kan plasseres på vegg eller på gulv,  gjerne under/foran  vinduer.  Romtemperaturen reguleres ved hjelp av en termostat.   
  • Gulvvarme.  Gulvvarme kan brukes i alle typer rom og romtemperaturen reguleres ved hjelp av romtermostater.  Gulvvarme er godt egnet både på bad og i oppholdsrom. Fordelen med gulvvarme er at man slipper å tenke på møbleringen da det ikke blir synlige varmeelementer. 
  • Oppvarming av ventilasjonsluft.  Vannbaserte varmebatterier plasseres ventilasjonsaggregatet  for ettervarming av friskluft. 
  • Oppvarming av tappevann. Tappevannet varmes opp med varmt vann ved hjelp av en egen varmeveksler.