Fjernvarmepriser

Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil alltid ligge under strømprisen i gjeldende område.

Strømprisen vi må forholde oss til er summen av markedspris strøm (spot), nettleie og offentlige avgifter. Dette betyr at vi opererer med egne priser avhengig av hvor i landet man er.   

Fjernvarmen har ingen fastbeløp og du betaler kun for den energien du faktisk bruker. Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timespriser da vi kun benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering.

Dette innebærer at du som kunde av Statkraft kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig og riktig pris. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om fjernvarmeprisen eller ønsker bistand til å sammenligne totalkostnaden ved ulike energiløsninger.