Prismodell

Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil alltid ligge under strømprisen i det gjeldende området. Næring- og privatkunder har ulik prismodell. Effekt- og volumledd gjelder bare næringskunder.

Strømprisen vi må forholde oss til, er summen av markedspris/spotpris, nettleie og offentlige avgifter. Dette betyr at vi opererer med egne priser avhengig av hvor i landet man er.

Fjernvarme har ingen fastbeløp, og du betaler bare for den energien du faktisk bruker. Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i timene når forbruket er høyt, siden vi bare benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natta som av de dyre timene på dagtid (hvor det meste av forbruket skjer). 

Dette innebærer at du som kunde av Statkraft Varme kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig og riktig pris.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om fjernvarmeprisen eller ønsker bistand til å sammenligne totalkostnaden ved ulike energiløsninger.

Prislister for hvert område

Tittel Størrelse Type
Trondheim Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Trondheim Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Trondheim Private 0,1MB .PDF
Trondheim Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF
Gardermoen Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Gardermoen Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Harstad Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Harstad Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Harstad Private 0,1MB .PDF
Harstad Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF
Moss Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Moss Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Moss Private 0,1MB .PDF
Moss Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF
Ås Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Ås Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Ås Private 0,1MB .PDF
Ås Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF
Stjørdal Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Stjørdal Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Stjørdal Private 0,1MB .PDF
Stjørdal Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF
Namsos Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Namsos Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Namsos Private 0,1MB .PDF
Namsos Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF
Sandefjord Bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF
Sandefjord Bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Sandefjord Private 0,1MB .PDF
Sandefjord Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF
Nannestad bedrift uten volum 0,1MB .PDF
Nannestad bedrift med volum 0,1MB .PDF
Nannestad Private 0,1MB .PDF
Nannestad Borettslag med volumledd 0,1MB .PDF