Prismodell

Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil aldri ligge over strømprisen i det gjeldende nettområdet. Næring- og privatkunder har ulik prismodell. Effekt- og volumledd gjelder bare næringskunder.

Strømprisen vi må forholde oss til, er summen av markedspris/spotpris, nettleie og offentlige avgifter. Dette betyr at vi opererer med egne priser avhengig av hvor i landet man er.

Fjernvarme har ingen fastbeløp, og du betaler bare for den energien du faktisk bruker. Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i timene når forbruket er høyt, siden vi bare benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natta som av de dyre timene på dagtid (hvor det meste av forbruket skjer). 

Dette innebærer at du som kunde av Statkraft Varme kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig og riktig pris.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om fjernvarmeprisen eller ønsker bistand til å sammenligne totalkostnaden ved ulike energiløsninger.

Prislister for hvert område

Tittel Størrelse Type
Trondheim privatkunder PT1.pdf 0,1MB .PDF
Trondheim borettslag PT1V.pdf 0,1MB .PDF
Trondheim bedrift med volumledd BT1V.pdf 0,1MB .PDF
Trondheim bedrift uten volumledd BT1.pdf 0,1MB .PDF
Gardermoen bedrift med volumledd BGA1V.pdf 0,1MB .PDF
Gardermoen bedrift uten volumledd BGA1.pdf 0,1MB .PDF
Harstad privatkunder PHA1.pdf 0,1MB .PDF
Harstad borettslag PHA1V.pdf 0,1MB .PDF
Harstad bedrift med volumledd BHA1V.pdf 0,1MB .PDF
Harstad bedrift uten volumledd BHA1.pdf 0,1MB .PDF
Moss privatkunder PMO1.pdf 0,1MB .PDF
Moss borettslag PMO1V.pdf 0,1MB .PDF
Moss bedrift med volumledd BMO1V.pdf 0,1MB .PDF
Moss bedrift uten volumledd BMO1.pdf 0,1MB .PDF
Ås privatkunder PÅS1.pdf 0,1MB .PDF
Ås borettslag PÅS1V.pdf 0,1MB .PDF
Ås bedrift med volumledd BÅS1V.pdf 0,1MB .PDF
Ås bedrift uten volumledd BÅS1.pdf 0,1MB .PDF
Stjørdal privatkunder PST1.pdf 0,1MB .PDF
Stjørdal borettslag PST1V.pdf 0,1MB .PDF
Stjørdal bedrift med volumledd BST1V.pdf 0,1MB .PDF
Stjørdal bedrift uten volumledd BST1.pdf 0,1MB .PDF
Sandefjord privatkunder PSA1.pdf 0,1MB .PDF
Sandefjord borettslag PSA1V.pdf 0,1MB .PDF
Sandefjord bedrift med volumledd BSA1V.pdf 0,1MB .PDF
Sandefjord bedrift uten volumledd BSA1.pdf 0,1MB .PDF
Namsos privatkunderPN1.pdf 0,1MB .PDF
Namsos borettslag PN1V.pdf 0,1MB .PDF
Namsos bedrift med volumledd BN1V.pdf 0,1MB .PDF
Namsos bedrift uten volumledd BN1.pdf 0,1MB .PDF
Nannestad privatkunder PNA1.pdf 0,1MB .PDF
Nannestad borettslag PNA1V.pdf 0,1MB .PDF
Nannestad bedrift med volumledd BNA1V.pdf 0,1MB .PDF