Prismodell

Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil alltid ligge under strømprisen i det gjeldende området. Næring- og privatkunder har ulik prismodell. Effekt- og volumledd gjelder bare næringskunder.

Strømprisen vi må forholde oss til, er summen av markedspris/spotpris, nettleie og offentlige avgifter. Dette betyr at vi opererer med egne priser avhengig av hvor i landet man er.

Fjernvarmen har ingen fastbeløp, og du betaler bare for den energien du faktisk bruker. Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser når forbruket er høyt, siden vi bare benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Med månedsmiddel betyr timeprisen når forbruket og prisen er lav like mye som når forbruket og prisen er høy.

Dette innebærer at du som kunde av Statkraft Varme kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig og riktig pris.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om fjernvarmeprisen eller ønsker bistand til å sammenligne totalkostnaden ved ulike energiløsninger.