Prismodell

Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil alltid ligge under strømprisen i det gjeldende området. Næring- og privatkunder har ulik prismodell. Effekt- og volumledd gjelder bare næringskunder.

Strømprisen vi må forholde oss til, er summen av markedspris/spotpris, nettleie og offentlige avgifter. Dette betyr at vi opererer med egne priser avhengig av hvor i landet man er.

Fjernvarme har ingen fastbeløp, og du betaler bare for den energien du faktisk bruker. Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i timene når forbruket er høyt, siden vi bare benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natta som av de dyre timene på dagtid (hvor det meste av forbruket skjer). 

Dette innebærer at du som kunde av Statkraft Varme kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig og riktig pris.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om fjernvarmeprisen eller ønsker bistand til å sammenligne totalkostnaden ved ulike energiløsninger.

Prislister for hvert område

Tittel Størrelse Type
Trondheim privatkunder 0,1MB .PDF
Trondheim borettslag 0,1MB .PDF
Trondheim bedrift med volumledd 0,1MB .PDF
Trondheim bedrift uten volumledd 0,1MB .PDF