Brensel

Biobrensel er hovedenergikilden i alle Statkrafts fjernvarmeområder utenfor Trondheim. Vi benytter ulike typer biobrensel avhengig av hvilket anlegg det dreier seg om, deriblant skogsflis, grot, bark og trebriketter.

Vi prioriterer lokalt brensel såfremt det har ønsket kvalitet og er konkurransedyktig i markedet. Leveransene er regulert i kontrakter mellom brenselsprodusenten og Statkraft Varme og er basert på prisforespørsler.

Vi kjøper biobrensel til følgende områder:

  • Trondheim
  • Harstad
  • Namsos og Stjørdal
  • Gardermoen og Nannestad
  • Ås, Moss og Sandefjord