Brensel

Mottak av avfall

Heimdal varmesentral i Trondheim mottar restavfall fra Midt-Norge og omegn. Dette er restavfall etter kildesortering hos avfallsbesitter.  Omtrent 60% av avfallet kommer fra husholdninger, det øvrige kommer fra større sorteringsanlegg som mottar avfall fra næringslivet.

Leveransene er engros og regulert i store kontrakter mellom større avfallsaktører og Statkraft Varme AS.  Privatpersoner kan ikke levere avfall på Heimdal varmesentral.

 

Mottak av biobrensel

Biobrensel er hoved energikilden i fjernvarmeproduksjonen i alle Statkraft sine fjernvarmeområder utenfor Trondheim. Dette er ulike fraksjoner avhengig av hvilket anlegg det er, skogsflis, grot, bark, trebriketter, etc.  Leveransene er regulert i større kontrakter mellom brenselsprodusent og Statkraft varme AS, basert på anbudskonkurranser med jevne mellomrom.  Vi kjøper biobrensel til følgende områder:

  • Trondheim
  • Harstad
  • Namsos og Stjørdal
  • Gardermoen og Nannestad,
  • Ås, Moss og Sandefjord