Fjernvarme PLUSS

Våre kunder etterspør enkelhet og veiledning i valget av bærekraftige energiløsninger. Vi har derfor samlet alle våre smarte energiløsninger i et fordelsprogram, Fjernvarme PLUSS. Her har vi gjort det trygt og enkelt å velge vannbårne, miljøvennlige energiløsninger som lønner seg for både utbygger og beboer.

Du blir fornøyd med løsningene

De vannbårne løsningene i nye bygg må være prosjektert og utført riktig for at du skal bli fornøyd. Vi tilbyr vår kompetanse i planleggingsfasen og i oppstartsmøter. Du kan også benytte de nye Fjernvarme PLUSS-veilederene som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for at de beste tekniske løsningene blir valgt.

Du gjør det riktige for miljøet

Fjernvarme bruker fornybare energiressurser som ellers ville gått til spille i samfunnet. Du kan nå dekke en enda større del av byggets energibehov med Fjernvarme PLUSS. Det gjør at strømnettet blir avlastet og frigjør el-kapasitet som kan brukes på områder som fortsatt står for store klimautslipp. Fjernvarmenettets fleksibilitet gjør at du på systemnivå kan utnytte andre energikilder i fremtiden, uten å gjøre store inngrep på det enkelte bygg.

Vi gir deg en konkurransedyktig pris

Det kan være komplisert å tallfeste de ulike faktorene som spiller inn i en økonomisk vurdering av alternative energiløsninger. Ta kontakt for å benytte deg av vår kompetanse og våre verktøy til å estimere totalkostnaden før du velger energiløsninger.Fjernvarme PLUSS produktene

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft

Her finner du veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på fremtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for valget av de beste tekniske løsningene.

GÅ TIL VEILEDERE

Fjernvarme PLUSSRelatert innhold