3-rørsløsning i boligbygg

Statkraft anbefaler en 3-rørsløsning med lokal tappevannsveksler i hver leilighet. Det innebærer at varmt vann blir produsert der det skal brukes, når det skal brukes. Dette gir mange fordeler i forhold til mer tradisjonelle løsninger.

3-rørsløsning: 

  • Tur-retur fjernvarme for oppvarming av bolig.
  • Kaldt vann koblet til en lokal varmeveksler som produserer varmt vann i hver enkelt leilighet.

Alltid nok varmtvann til alle som vil dusje!

Denne løsningen har mange fordeler. Varmtvannet produseres der det skal brukes, og når du trenger det. Det betyr at du aldri går tom for varmtvann, og siden hver leilighet har sin egen varmeveksler, slipper du å vente på at det varme vannet skal transporteres fra en sentral varmeveksler eller tank.

Trygt

Legionellafaren er nærmest eliminert, siden varmt vann ikke blir stående i lange rørstrekninger eller i tank.

Nøyaktig, individuell måling

Løsningen gjør det enkelt å tilfredsstille Statkrafts kvalitetskrav for nøyaktig, automatisk og individuell måling av varme og tappevann. 

Kostnad

Investeringskostnaden er tilnærmet lik for de ulike 3-rørsløsningene med leilighetssentraler i hver leilighet. Varmetapet med 3-rørsløsning er også noe lavere enn med tradisjonell 5-rørsløsning.

Veileder for 3-rørsløsning og tappevann i boligbygg

Statkraft har utviklet en veileder som beskriver vår anbefalte 3-rørsløsning og sammenligner den med to andre løsninger – tradisjonell 5-rørsløsning og 3-rørsløsning med sentral tappevannsveksler.

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft

Her finner du veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på fremtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for valget av de beste tekniske løsningene.

GÅ TIL VEILEDERERelatert innhold