Gatevarme med fjernvarme

Snøsmelteanlegg/gatevarme minsker risikoen for ulykker og bedrer fremkommeligheten ved holde fortau og andre arealer fri for snø og is.

Mange fordeler ved gatevarme/snøsmelteanlegg

  • forhindrer glatte fortau og ulykker
  • forhindrer reparasjoner etter brøytefeil
  • gjør brøyting unødvendig
  • minsker behovet for innvendig renhold og reduserer innvendig slitasje, siden folk kommer tørrskodd inn 
  • aldri det minste glatt - et bedre produkt enn brøyting/strøing

Lav kostnad

Bruk av fjernvarme til snøsmelteanlegg har en lav pris. Uten påslag fra effektledd blir kostnaden vesentlig lavere enn ved andre løsninger. En fordelaktig pris skyldes også at snøsmelteanlegget er mest aktivt når utetemperaturen er rundt null grader.

Snøsmelteanlegg kan benyttes til idrettsbaner, fortau, trapper, torg, nedkjøring til parkeringshus og liknende. Slike anlegg styres normalt av en sensor som registrerer snøfall, og en termostat som regulerer varmen i forhold til utetemperaturen. Når det snør, vil anlegget aktiveres og holde området snøfritt.

Ved hjelp av denne enkle teknologien blir et snøsmelteanlegg energieffektivt. Det bruker ikke mer varme enn det som er absolutt nødvendig for å smelte snøen.

Et snøsmelteanlegg kobles til fjernvarmens returledning. Det gjør at vi kan tilby en så lav pris.

Nedenfor finner du vår veileder for snøsmelteanlegg. Her gir vi våre anbefalinger om valg av løsning og hvilke forhold det er viktig å ta hensyn til under planlegging og gjennomføring når vannbårne snøsmelteanlegg bygges.

Ett hoftebrudd koster en million...

Den økonomiske totalkostnaden for ett enkelt hoftebrudd i Norge ble for snart ti år siden beregnet til nærmere en million kroner. I tillegg kommer selvfølgelig helsekostnader i form av smerter, funksjonssvikt og redusert livskvalitet.

En studie av nær 400 kvinner med hoftebrudd ved St. Olavs Hospital i Trondheim viste at 17 prosent av kvinnene var døde etter et år, og 24 prosent hadde flyttet til sykehjem. Tallene sier noe om hvor viktig det er å unngå hoftebrudd, og at særlig steder der mange eldre ferdes, bør være isfrie.

Veileder for gatevarme basert på fjernvarme

Statkraft Varme har utviklet en egen veileder som beskriver anbefalte løsninger og viktige forhold å ta hensyn til under planlegging og gjennomføring av vannbårne snøsmelteanlegg.

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft

Her finner du veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på fremtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for valget av de beste tekniske løsningene.

GÅ TIL VEILEDERE

Fastpris snøsmelt
Dinamo

Fastpris for gatevarme

Med vårt fastprisprodukt blir gatevarme svært konkurransedyktig.

Fastpris: kr. 0,75 pr. kWh

*Prisen justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.Relatert innhold