Kan en fotballklubb drifte et banevarmeanlegg selv?

14 Apr, 2021

Stjørdalsblink bygde i 2020/2021 en helt ny stadion med kunstgress og banevarme basert på fjernvarme. Banen har nå vært i drift en sesong og vi ber dem dele sine erfaringer med et nytt og moderne banevarmeanlegg.

Banevarme er ikke snøsmelting

Formålet med banevarme er å holde matta myk å spille på. Det gjør at man kan spille hele året uten økt risiko for skader. I motsetning til gatevarme eller snøsmeltanlegg som fjerner all snø, må man fortsatt måke en fotballbane hvis det kommer store mengder snø.

Prosjektleder Ove Halsan

"For breddfotball vil ikke en myk/hard bane bety så mye, men for 16- senior har det stor betydning at banen er myk og god. Dette vil forhindre skader og gir oss optimale treningsforhold."

Innregulering av anlegget

Nå har banevarmeanlegget vært i drift i 3 måneder hvor det til dels har vært svært utfordrende værforhold og utetemperaturer. Styringssystemet ved denne banen er avansert og man regner med at hele første sesong vil gå med til innregulering. Det smarte styringssystemet vet når det er trening og kamper, det måler temperaturen øverst i gressmatta så vel som lenger nede. Systemet vet om det er vind, snø eller rim. Ut fra denne informasjonen skal systemet finne det optimale kjøremønsteret. Målsettingen er å ha en god nok bane med så lite varmeforbruk som mulig.

Kontainer som inneholder varmesentral for banevarmen
Kontaineren inneholder sentral for banevarmen. Tanken er at den skal bygges inn for å bli penere.

 

En bratt læringskurve i sprengkulde

Blinksupporter og ildsjel, Ove Halsan, er prosjektleder og det er han som i dag tar hand om innregulering og daglig drift av anlegget i samarbeid med leverandøren, Aiwell. Ove har satt seg godt inn i hvordan styringssystemet fungerer. Når anlegget sto klart i slutten av januar, kom streng kulde helt ned i 20 minus. I denne perioden erfarte Stjørdalsblink at det ikke var mulig å holde banen myk ved slike temperaturer. Konklusjonen ble å endre på innstillingene og akseptere at når det blir kaldere enn 12 minus bør anlegget «slås av». Ved så streng kulde, vil det koste for mye å forsøke å holde banen myk. Det er heller ikke så mange som ønsker å trene fotball når det blir 12 minus.

Halsan har fungert som klubbens representant for stadionutbyggingen og har prosjektert, tegnet, kalkulert og styrt prosessen. Ove har erfaring fra bygg og anlegg, noe han mener har vært en fordel også i arbeidet med banevarmen, samtidig som han berømmer samarbeidet med Statkraft:

 

Prosjektleder Ove Halsan

"Min erfaring er at Statkraft ønsker å bidra for en best og rimeligst løsning for oss som idrettslag. Dette gjenspeiles i den imøtekommenheten dere har vist, og bidratt til alle døgnets tider når utfordringer har dukket opp. Mye av leveransen og opplegget rundt undervarmesystemet trenger man lang erfaring med. Det har Statkraft. "

Hvor krevende er det å drifte og styre et banevarmeanlegg?

Ove Halsan følger med på forbruket og sjekker ukentlig at anlegget er oppe og kjører som det skal. I de kaldeste periodene er det særlig viktig å følge med på forbruket. Leverandøren, AiWell, har planer om en app som vil gjøre det enklere å følge med og å styre anlegget. «Et banevarmeanlegg krever ikke mye kompetanse, så lenge man vet hvilke komponenter det er viktig å følge med på» sier Ove Halsan.