Hvitevarer med fjernvarme

Fjernvarmedrevne hvitevarer bruker klimavennlig energi fra fjernvarme i stedet for elektrisitet.

Det er mulig å benytte disse løsningene til både vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel og tørkeskap, avhengig av valgt teknisk løsning. Hvitevarene kobles da til varmt tappevann i bygningen. Fordelen er at elektrisitet frigjøres til bruk for andre formål, eksempelvis til elbillading, samt at vasketiden normalt kan reduseres en god del.

Veileder 

Hvitevarer som er drevet av fjernvarme, er fortsatt ukjent i Norge. Statkraft har derfor laget en egen veileder for fjernvarmedrevne hvitevarer. Her kan du lese om de ulike teknologiene.

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft

Her finner du veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på fremtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for valget av de beste tekniske løsningene.

GÅ TIL VEILEDERE