Individuell måling i boligbygg

Det er en økende forventning hos våre kunder om å ha oversikt over eget energiforbruk. For fjernvarme har det tradisjonelt blitt valgt felles energimåling, og fakturaen fordeles etter for eksempel antall kvadratmeter. For å oppnå en pålitelig og nøyaktig individuell energimåling anbefaler Statkraft å velge en 3- rørs løsning for fjernvarme og varmt tappevann.

Fordeler med individuell måling

  • Enkelt og økonomisk forutsigbart for borettslaget hvor Statkraft står for all drift og vedlikehold av målere, avregning og fakturering i hele avtaletiden. Eierskifte og målerbytte er inkludert i prisen.
  • Undersøkelser viser at individuell måling er mer rettferdig og kan redusere energiforbruket mellom 10 og 30 % i motsetning til fordeling basert på boareal.
  • Bruk av anbefalt 3-rørs løsning kan redusere varmetapet med ca. 40 % jf. tradisjonell 5-rørs løsning.
  • Hver boenhet har egen tappevannsveksler som gir rask tilgang til ubegrenset mengde varmt vann.
  • Hver beboer får månedlig faktura direkte fra Statkraft basert på eget faktisk forbruk oppgitt i kWh (ikke a-konto eller estimater med sluttoppgjør rundt årsskiftet).
  • Hver boenhet vil ha tilgang til eget forbruk via app / Min side, noe som er et krav i det nye Energieffektiviseringsdirektivet.
  • Målerne er tilpasset evt. myndighetskrav om overgang til effektmåling på leilighetsnivå. Ingen risiko for feilinvesteringer.
  • Kun 1 energimåler i hver leilighet. Disse er automatisk avlest og er markedets mest nøyaktige ultralydmålere.

3-rørsløsning 

For å benytte seg av individuell måling fra Statkraft Varme, er det en forutsetning at boligbygget tilrettelegger for distribusjon av varme og tappevann gjennom bruk av 3-rørsløsning (kaldt vann + tur og retur varme) med lokal varmeveksler i hver leilighet som produserer varmt tappevann. I tillegg til M-bus kabling iht. instruks fra MeterTech 

Tradisjonelt har det vært benyttet en løsning med 5-rør til hver leilighet (tur og retur varme + varmt og kaldt tappevann + varmt vann sirkulasjon). Fordelen med 3-rørs løsning er mange og beskrevet ovenfor. Den totale investeringskostnaden for hhv. 3-rørs og 5-rørssystem er derimot tilnærmet lik (inkludert leilighetssentraler i hver boenhet som 3-rørs løsningen krever). 

Veileder for individuell måling i boligbygg

Veilederen beskriver i detalj hvordan man oppnår pålitelig og nøyaktig måling av fjernvarmeforbruket.

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft

Her finner du veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på fremtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for valget av de beste tekniske løsningene.

GÅ TIL VEILEDERERelatert innhold