Fjernvarme til bygningsoppvarming

Varmen spres til stedets kunder ved at oppvarmet vann transporteres gjennom et rørsystem. Vannet holder mellom 70 og 120 grader, avhengig av årstid og teknologi på stedet, og ledes fram til en kundesentral i hvert bygg.

I kundesentralen vil varmeveksleren(e) utnytte det varme vannet til oppvarming av gulv, radiatorer, ventilasjonsluft og til tappevann. Kundens vann er adskilt fra fjernvarmenettet for å unngå lekkasjer.