Helsesjekk og teknisk kontroll

Hus og stetoskop

Trenger du hjelp med å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av kundesentralen og varmeanlegget?

En kundesentral vil etter noen års drift trenge ettersyn og kontroll. Det kan gjøres i form av en enkel tilstandskontroll, en helsesjekk av anlegget. Tjenesten tilbys i alle områder, unntatt Trondheim. 

Dette får du:

  • Analyse av ditt historiske energiforbruk, effektuttak og delta T
  • Kontroll av det varmetekniske anlegget i teknisk rom ved hjelp av en sjekkliste
  • Tilstandsrapport med tips og råd til forbedringstiltak
  • Driftspersonell gis mulighet til å delta på gjennomgangen
  • En helsesjekk koster 6.500 kroner pr. kundesentral