Helsesjekk og teknisk kontroll

Trenger du hjelp til å få til effektiv utnyttelse av kundesentral og varmeanlegg?

Kundesentraler vil etter noen års drift ha behov for ettersyn og kontroll.  Dette kan gjøres i form av en enkel tilstandskontroll, og tilbys i alle områder unntatt Trondheim. Dette får du:

  • Analyse av ditt historiske energiforbruk, fjernvarmevannforbruk og effekt i forhold til utetemperatur.
  • Kontroll av det varmetekniske anlegget i teknisk rom ved hjelp av en sjekkliste
  • Tilstandsrapport med tips og råd til forbedringstiltak
  • Opplæring av driftspersonell ved deltakelse i gjennomgangen
  • En helsesjekk koster kr. 6.500,- pr. kundesentral.