Jump to content Jump to navigation Jump to search
måling
Dinamo

Individuell måling i boligbygg

Det er en økende forventning hos kundene om oversikt over eget energiforbruk. Tradisjonelt har det blitt valgt felles energimåling for fjernvarme, og fakturaen fordeles etter f.eks. antall kvadratmeter. For å oppnå pålitelig og nøyaktig individuell energimåling anbefaler Statkraft at man velger en 3- rørs løsning for fjernvarme og varmt tappevann.

3-rørsløsning 

  • tur og retur fjernvarme for oppvarming av bolig
  • kaldt vann koblet til en lokal varmeveksler i hver leilighet som produserer varmt vann.
     

Nøyaktig, individuell måling

Løsningen gjør det enkelt å tilfredsstille Statkraft Varme sine kvalitetskrav for nøyaktig, automatisk og individuell måling av varme og tappevann. 

Det installeres en hovedmåler i teknisk rom. Denne måler totalforbruket og benyttes for avregning av felleskostnader. I tillegg er det en energimåler med ultralyd som målerprinsipp i hver leilighet. Ultralydmålere leverer høy nøyaktighet og muliggjør en presis og rettferdig fordeling av kostnadene.

Målerverdiinnsamling og fakturering

Målerverdiinnsamlingen skjer automatisk. Statkraft kan påta seg jobben med å avregne og fakturere faktisk forbruk for hver enkelt leilighet i bygg der det er installert en 3-rørs løsning. Ta gjerne kontakt for å diskutere administrasjon av undermålere.

Veileder for individuell måling i boligbygg

Veilederen beskriver i detalj hvordan man oppnår pålitelig og nøyaktig måling av fjernvarmeforbruket.

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft Varme

Her finner du våre veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på framtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for at de beste tekniske løsningene blir valgt.

GÅ TIL VEILEDERE