Jump to content Jump to navigation Jump to search

Absorpsjonskjøling

Absorbsjonskjøling er en miljøvennlig energiløsning som dekker ulike kjølebehov i et bygg.

Løsningen baseres på absorpsjon for å oppnå fordamping ved lavt trykk, og kan dekke alle kjøle- og frysebehov. Plassbehovet er sammenlignbart med plassbehovet til en kompressormaskin og er konkurransedyktig i forhold til andre alternativer.  Maskinen har svært lavt elektrisitetsbehov, kun ca. 1 % av kjøleeffekten. Løsningen er robust med få bevegelige deler, noe som forlenger levetiden og gir stabil drift og enkelt vedlikehold.

I Sverige er nå absorpsjonskjøling ledende. Les mer her



Relaterte artikler