Kjøling

I et stadig varmere klima øker behovet for kjøling. Stadig flere utbyggere etterspør løsninger for kjøling i nye bygg. Vi ønsker å tilby komplette energiløsninger for varme og kjøling. I de områdene hvor vi ikke har egne fjernkjølenett kan Statkraft levere varmedrevet kjøling.

Lokale fjernkjølenett

Kjølingen produseres sentralt og isvann distribueres i et fjernkjølenett.  Kundene tilkoples via en kundesentral. 

Det finnes i dag eksisterende fjernkjølenett i deler av Moss og i deler av Trondheim.

Løsninger hos kunde.

Kjøling produseres ved hjelp av varme lokalt hos kunden.  Det finnes to typer varmedrevet kjøling, absorpsjonskjøling og sorptiv kjøling.

 

 

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C