Fjernvarme til kjøling

I et stadig varmere klima øker behovet for kjøling. Stadig flere utbyggere etterspør løsninger for kjøling. Vi ønsker å tilby komplette energiløsninger for varme og kjøling. I de områdene hvor vi ikke har egne fjernkjølenett kan Statkraft levere varmedrevet kjøling.

Lokale fjernkjølenett

Kjølingen produseres sentralt og isvann distribueres i et fjernkjølenett. Kundene tilkoples via en kundesentral på lik linje med en varmeleveranse. Det finnes i dag eksisterende fjernkjølenett i deler av Moss og i deler av Trondheim.

Sorptiv kjøling

Sorptiv kjøling er nedkjøling av luft i et ventilasjonsaggregat ved at det tilføres vann som fordampes. Varme fra fjernvarme nyttes til å tørke luften.

Absorpsjonskjøling

Absorpsjonskjøling er en teknologi som benyttes i kjølemaskin som leverer kaldt vann. Prosessen drives med varme fra fjernvarme etter samme prinsipp som propandrevne kjøleskap som mange kjenner fra campingvogner etc.

Løsninger hos kunde

Kjøling produseres ved hjelp av varme lokalt hos kunden. Det finnes to typer varmedrevet kjøling, absorpsjonskjøling og sorptiv kjøling.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du har behov for kjøling til ditt bygg eller om du har spørsmål knyttet til løsningene som er beskrevet over. Vi stiller gjerne til et møte for å drøfte mulighetene nærmere.

 

 

 

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C