Absorpsjonskjøling

Absorbsjonskjøling utnytter overskuddsvarme fra fjernvarmeanlegget og gir en bærekraftig og miljøvennlig energiløsning.

 

 

Løsningen baseres på absorpsjon for å oppnå fordamping ved lavt trykk, og kan dekke alle kjøle- og frysebehov.  Plassbehovet er sammenliknbart med plassbehovet til en kompressormaskin og er konkurransedyktig i forhold til andre alternativer.  Maskinen har svært lavt elektrisitetsbehov, kun ca. 1% av kjøleeffekten. Løsningen er robust med få bevegelige deler noe som forlenger levetiden og gir stabil drift og enkelt vedlikehold.

 

 

 

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C