Sorptiv Kjøling

sorptiv kjoling

Sorptiv kjøling gir en bærekraftig, miljøvennlig og ressurseffektiv energiløsning.

Prinsippet er at luften først tørkes med fjernvarme, for deretter å fuktes med vann som fordamper og senker temperaturen.  Løsningen passer der kjølebehovet kan dekkes via ventilasjonsanlegget og der det er planlagt med relativt får ventilasjonsaggregater.

Løsningen er konkurransedyktig med andre alternativer og reduserer det samlede plassbehovet til tekniske installasjoner i bygget.

 

 

 

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C