Kundesentraler

Vi ønsker å gjøre byggeprosessen enklere for deg ved å tilby pakkeløsninger for ulike prosjekter. Det skaper trygghet i forhold til riktig valg av teknisk løsning for fjernvarme, noe som vil gi et mest mulig energioptimalisert bygg til beste for miljøet og lommeboka.

  • Eksisterende bygg
    For rehabilitering og konvertering fra eldre fyringsanlegg til fjernvarme tilbyr vi nøkkelferdige løsninger. Vi kan prosjektere, levere og koble kundesentralen for fjernvarme til eksisterende varmeanlegg, inklusive igangkjøring og idriftsetting.
  • Nybygg
    Vi gir bistand til valg av riktig løsning for kundesentral for fjernvarme. Om ønskelig kan vi også levere og montere kundesentralen, normalt med grensesnitt etter varmeveksler.
  • Nye boligområder
    Vi kan gi teknisk bistand for valg av den mest optimale løsningen i forhold til måling og avregning, enten det ønskes felles eller individuell måling. Vi kan også her levere kundesentraler.