Kundesentraler

Vi ønsker å gjøre byggeprosessen enklere for deg ved å tilby pakkeløsninger for ulike prosjekter. Dette gjør vi for å gi trygghet i forhold til valg av teknisk løsning for fjernvarme.

  • Eksisterende bygg. For rehabilitering og konvertering fra eldre fyringsanlegg til fjernvarme, tilbyr vi nøkkelferdige løsninger.  Her kan vi prosjektere, levere og tilkople kundesentralen til eksisterende varmeanlegg, inklusive igangkjøring og idriftsetting.
  • Nybygg. Vi tilbyr bistand til valg av riktig løsning for fjernvarme kundesentral, og kan om dette er ønskelig også levere og montere kundesentralen, normalt med grensesnitt etter varmeveksler.
  • Nye boligområder.  Vi kan gi teknisk bistand for valg av den mest optimale løsningen i forhold til måling og avregning (felles måling eller individuell måling). Vi kan også her levere kundesentraler, montasje gjøres av byggets rørlegger.