Måleradministrasjon

Dersom utbygger har valgt felles energimåling for en bygning/område, kan vi påta oss ansvaret for undermåling og fordeling av kostnader internt i bygningen/området