Måleradministrasjon

Måler med antenne for automatisk innsending av data.

Dersom utbygger har valgt felles energimåling for en bygning, må fjernvarmefakturaen fordeles i ettertid. Det gjøres normalt på grunnlag av antall kvadratmeter i hver leilighet.

For å avregne hver leilighet etter faktisk forbruk, må det installeres undermålere i leilighetene. De kan leses av manuelt, eller målerverdier kan samles inn automatisk og sendes til en aktør som avregner og fakturerer. Differansen mellom hovedmåler og undermålere er fellesforbruk og må fordeles som før.

Ta gjerne kontakt for å diskutere administrasjon av undermålere.