Fjernvarme og strøm - hvordan sammenligne prisen?

NVE har bestemt at fjernvarmeprisen ikke kan være høyere enn strømprisen. I tillegg kan ikke fjernvarmeselskapene ta fastavgift. Fra myndighetenes side er dette innført for å beskytte forbrukerne mot at fjernvarmeprisen skal bli urimelig høy. I faktureringssystemet vårt kopierer vi derfor strømprisen ledd for ledd slik at det skal bli helt nøyaktig. Men å kontrollere at fjernvarmeprisen ikke er dyrere enn strøm er ingen enkel oppgave. Her forteller vi deg hvorfor.

Hvorfor er fjernvarmeprisen koblet mot strøm?

Både strøm og fjernvarme handler om å produsere og å distribuere energi som enten er elektrisk eller termisk. Vi bygger og drifter anlegg og distribusjonsnett og pleier kunder på samme måte gjennom innsamling av målerverdier og fakturering. Likhetene er mange og når fjernvarmeprisen skal begrenses oppad er det mest naturlig å knytte den til strømprisen.

Hvordan er prisen bygget opp?

  • Offentlige avgifter
  • Energipris (inkl. grønne sertifikater og påslag)
  • Nettleie

Slik kopierer vi strømprisen:

Offentlige avgifter: Kopieres i sin helhet.

Energipris: Kraftomsetterene tilbyr mange ulike avtaler; faspris, timepris, avtaler med pristak og prisgulv osv. Alle har det til felles at de før eller senere forholder seg til spotprisen og ikke er billigere enn denne i det lange løp. Vi har derfor valgt å bruke spotprisen (basert på månedsmiddel). Elsertifikat og påslag kommer i tillegg slik det også gjør hos kraftomsetterene.

Nettleie: Vi kopierer prisen til ditt lokale nettselskap ledd for ledd men vi tar ikke med fastavgiften. Fastavgiften er gjerne mellom 2- og 3000 pr. år for privatkunder og adskillig mer for næringskunder. For næringskunder består nettleie av forbruk og effektavgift. Hvor stor effektavgiften blir, bestemmes av forbruket i den timen i perioden med høyest forbruk. Det er et uttrykk for hvor mye produksjons- og overføringskapasitet som må reserveres for deg for at du skal få nok energi i den timen du trenger det mest.

 

Hva betyr det at vi bruker spotpris basert på månedsmiddel?

Strømselskapene benytter timespris for sine næringskunder. Etter innføring av de nye strømmålerne blir timeprising stadig mer vanlig for privatkunder også.  Timeprisen varierer gjennom døgnet og er dyrest i de timene der forbruket er høyest. Med en månedsmiddelpris (gjennomsnittspris) betaler du samme pris hele døgnet uavhengig av forbruk. Beregninger viser at pris basert på månedsmiddel er 1 - 2 øre billigere pr kWh enn timepris ved et vanlig forbruksmønster. Hvis du hadde det meste av forbruket ditt på natta når prisen er lavest, ville timepris vært det gunstigste.

 

Volumledd 

Volumledd er en del av fjernvarmeprisen som ikke er kopiert fra strøm. Det kan vi gjøre da dette leddet skal gå i null eller gi gevinst for kunden hvis kundens anlegg er energieffektivt. Volumledd gjelder kun for næringsbygg og borettslag. Les mer om volumtariff her

 

Hvorfor svinger strøm- og fjernvarmeprisen?

Den totale fjernvarmeprisen ligger normalt mellom 50 og 100 øre/kWh (eks. mva), men kan variere gjennom året avhengig av svingningene på strømbørsen (NorPool), som igjen påvirkes i stor grad av vær og vind samt energiprisen på andre energikilder som gass og kull samt CO2-kvoter.

 

Hvordan sammenligne prisen på fjernvarme med strøm?

Man må sammenligne hva det ville kostet dersom man hadde hatt identisk forbruk og tidspunkt for oppvarming med strøm. Ved en slik sammenligning er fjernvarmen lovpålagt å ligge under strøm.

 

Hva betyr ulikt forbruksmønster for strøm og fjernvarme?

Fjernvarme brukes til oppvarming og har derfor et høyt forbruk når det er kaldt og prisen er høyest og nesten ingenting når det er varmt og prisen er lav (80/20). Strøm har et mye jevnere forbruk gjennom året.  Dersom man sammenligner prisen på fjernvarme mot strøm gjennom et helt år, vil fjernvarmeprisen derfor være høyere. For at sammenligningen skal bli korrekt må man regne ut kostnad pr. kWh for begge i samme måned. Ikke slå sammen flere måneder men sammenlign en måned om gangen.

penger
Kristin Bløtekjær

Priser

Her finner du prisark for hver by. Næring og private har ulik prismodell. For å finne din pris må du i tillegg ta hensyn til spotprisen. Vi benytter månedsmiddel pris.

LES MER

Månedsmiddel pris
Nord Pool

Spotpris

I våre prisark refereres det til spotpris. Du kan finne ut hva spotprisen er ved å følge denne linken direkte til Nord Pools månedsmiddelpris. Du må endre valuta til NOK og sjekke for området du bor i. Prisen oppgis i NOK/MWh (1 MWh = 1000 kWh).

GÅ TIL SPOTPRIS