Priser

Nedenfor finner du våre priser og en lenke til Nord Pool og spotprisen.

Månedsmiddel pris
Nord Pool

Spotpris

I våre prisark refereres det til spotpris. Du kan finne ut hva spotprisen er ved å følge denne linken direkte til Nord Pools månedsmiddelpris. Du må endre valuta til NOK og sjekke for området du bor i. Prisen oppgis i NOK/MWh (1 MWh = 1000 kWh).

GÅ TIL SPOTPRIS