Serviceavtale

For at du skal føle deg trygg på at anlegget ditt fungerer som det skal, tilbyr vi serviceavtale med jevnlig kontroll av kundesentralen.

Denne tjenesten er under utprøving og tilbys foreløpig bare i Harstad.

Serviceavtale omfatter:

  • En løpende avtale der vi gjennomfører en helsesjekk med teknisk kontroll minst hvert annet år. I tillegg inngår utrykninger innenfor normal arbeidstid og enkle reparasjoner og tiltak på kundesentralen, eksempelvis tetting av plugg, bytte av pakninger og justering av ventiler.
  • Tilgang til gratis teknisk support på telefon.
  • Varsling direkte fra måler. Vi programmerer måleren til å sende en SMS-melding når effekten når en angitt grense. Ved rask respons er dette tilstrekkelig til å unngå at effekttoppen gir utslag på fakturaen. Den høye effekten må holdes i en time for å bli «tellende».
  • Serviceavtalen koster 490 kroner i måneden.