Serviceavtale

For at du skal føle deg trygg på at anlegget ditt fungerer som det skal, tilbyr vi jevnlig kontroll i form av en serviceavtale. Denne tjenesten er under utprøving og tilbys foreløpig bare i Harstad.

Serviceavtale omfatter:

  • En løpende avtale hvor vi gjennomfører en Helsesjekk som beskrevet over minimum hvert annet år.  I tillegg inngår utrykninger innenfor normal arbeidstid og enkle reparasjoner og tiltak på kundesentralen (tetting av plugg, bytte av pakninger og justering av ventiler)
  • Tilgang til gratis teknisk support på telefon
  • Varsling direkte fra måler. Vi programmerer måleren til å sende SMS når effekten når en angitt grense. Ved rask respons er dette tilstrekkelig til å unngå at effekttoppen gir utslag på fakturaen (den høye effekten må holdes i en time for å bli «tellende»).
  • Serviceavtalen koster kr. 490,- pr. måned.