Serviceavtale - pilot i Sandefjord

Vi ønsker at du som fjernvarmekunde skal føle deg trygg på at du har et godt fungerende anlegg - et anlegg som gir liten risiko for feil og lavere fjernvarmepris. Vi tester derfor ut et konsept for serviceavtale for våre kunder i Sandefjord.

Hva inneholder en serviceavtale i Sandefjord?

  • En løpende avtale hvor det gjennomføres en årlig tilstandskontroll av det varmetekniske anlegget i henhold til sjekkliste.
  • En analyse basert på historiske data på forbruk, effekt og dT (differanse mellom temperatur inn og ut fra kundesentral).
  • Kunden vil etter den visuelle gjennomgangen få en tilstandsrapport med eventuelle forslag til forbedringstiltak på anlegget.
  • Serviceavtale koster kr 490,- pr. mnd. (eks. mva.)

 I tillegg er det mulig å få ytterligere bistand hvis du har serviceavtale:

Utrykning etter henvendelse fra kunde:

  • Sjekk av varmeanlegget ved lekkasje, alarm, støy i kundesentral samt for å justere fyringskurve (når det er for kaldt eller for varmt i bygget)
  • Bistand med sjekk av tappevann ved for lav temperatur eller hvis det mangler varmtvann.
  • Enkle reperasjoner og tiltak på kundesentralen på stedet (tetting av plugg, bytte av pakninger og justere ventiler.

Utrykning koster kr 850 pr. time (eks. mva.) innenfor normal arbeidstid (08.00-16.00)

Leveringsbetingelser for serviceavtale