Serviceavtale

For at du skal føle deg trygg på at anlegget ditt fungerer som det skal, tilbyr vi serviceavtale med jevnlig kontroll av kundesentralen. I første omgang tilbyr vi denne tjenesten i Harstad, Stjørdal og Nannestad.

Serviceavtale omfatter:

  • En løpende avtale der vi gjennomfører en teknisk kontroll minst hvert annet år. I tillegg inngår utrykninger innenfor normal arbeidstid og enkle reparasjoner og tiltak på kundesentralen, eksempelvis stramming av kuplinger og
    plugger, bytte av pakninger og grovjustering av ventiler.
  • Tilgang til gratis teknisk support på telefon.
  • Varsling direkte fra måler. Vi programmerer måleren til å sende en SMS-melding når effekten når en angitt grense. Ved rask respons er dette tilstrekkelig til å unngå at effekttoppen gir utslag på fakturaen. Det kan også tilbys varsling ved lav differansetemperatur på anlegget.
  • Serviceavtalen koster 490 kroner i måneden.