Teknisk bistand

To menn i kontor

Har du tekniske spørsmål, vil vår kundeservice eller annet teknisk personell prøve å hjelpe deg så langt som mulig over telefon.

Ved mer komplekse spørsmål stiller vi opp som rådgiver for å sikre optimale tekniske løsninger. Vi yter bistand inn i prosjekter og mot aktuelle leverandører, eller vil er fysisk til stede for å utføre ulike analyser.

  • Mistanke om feil på varmeleveransen
    Vi feilsøker. Feil som skyldes kundens anlegg vil faktureres etter medgått tid.
  • Mistanke om feil på ditt lokale varmeanlegg
    Teknisk bistand ut over det som kan løses over telefon vil sannsynligvis kreve en nærmere analyse i form av en helsesjekk/teknisk kontroll. Dersom det avdekkes feil eller mangler som ikke blir avklart med vår Helsesjekk, kan det ytes teknisk bistand til en mer detaljert gjennomgang av de varmetekniske anleggene. Dette vil bli fakturert etter medgått tid med en fast timepris.
  • Rådgiving
    Vi gir gjerne råd om valg av teknisk løsning for nybygg eller rehabilitering.

Hvem har ansvaret?

Statkraft Varme er ansvarlig for å skaffe varmt vann frem til grunnmuren, det vil konkret si frem til stoppekranen på innsiden. Alt som skjer på innsiden og med kundesentralen, er kundens ansvar.