Teknisk bistand

Dersom du har tekniske spørsmål vil vi på Kundeservice forsøke å hjelpe deg så langt som mulig pr. telefon. Ved mer komplekse spørsmål vil saken formidles videre til teknisk personell. Dette kan f.eks. være:

  • Mistanke om feil på fjernvarmeleveransen.
  • Mistanke om feil på ditt lokale varmeanlegg.  Teknisk bistand ut over det som kan løses pr. telefon vil sannsynligvis kreve en nærmere analyse i form av en Helsesjekk*. 
  • Dersom det avdekkes feil eller mangler som ikke blir avklart med en Helsesjekk, kan det ytes teknisk bistand til en mer detaljert gjennomgang av de varmetekniske anleggene.  Dette vil bli fakturert etter medgått tid, med en fast timepris.
  • Rådgiving i forbindelse med valg av teknisk løsning for nybygg.