Konsesjonsområde

Statkraft varme har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Stjørdal, Namsos, Moss, Nannestad, Gardermoen og Sandefjord i tillegg til 4 forskjellige anlegg i Sverige.

Virksomheten i Trondheim er størst. Der har fjernvarmenettet en utstrekning på ca. 200 km og er sammenhengende fra Heggstadmoen i sør til Ranheim i nord/øst. Over 30 % av Trondheims oppvarmingsbehov dekkes av fjernvarme levert av Statkraft Varme.