Vannbåren Byggvarme

Byggeprosessen i nordisk klima kan være utfordrende og det vil være behov for midlertidige løsninger for uttørking av betong og andre innvendige materialer. Her vil fjernvarme være et miljø- og prismessig godt alternativ til andre energikilder.

Fordeler med vannbåren byggvarme til oppvarming og tørking:

 • Høy fornybarandel, reduserte CO2 utslipp gjennom hele byggeprosessen.
 • Betaler kun for det som brukes, ingen restbrensel i lagertanker ved ferdigstilling av bygg.
 • Renser luften slik at man kan bygge støvfritt.
 • Egner seg ypperlig der det bygges etter 'rent bygg' prinsippet.
 • Ingen fukttilførsel. Varmeaggregatene avgir ikke kondens i bygget som ved forbrenning av gass og olje.
 • Effektiv tørking av innvendige materialer.
 • Ingen støy.
 • Levert direkte på byggeplassen.
 • Høy leveringssikkerhet, ingen etterfylling og ettersyn.
 • Fleksibel oppvarming ved bruk av portable varmeaggregater.
 • Frigir plass innvendig og utvendig, ingen lagringstanker.
 • Ingen fare for utslipp av olje, diesel, gass.
 • Ingen risiko for personskade pga. lettantennelig olje og gass.
 • Ingen risiko for brann og eksplosjon fra olje og gass.
 • Beskjedent strømbehov, f.eks. midlertidig byggestrømskap.
 • Bruker portable varmeaggregater, stor effektreserve.
 • Aggregater og kundesentraler kan leies.

Fjernvarme egner seg også ved rehabilitering av bygg eller ombygging av eksisterende fyrrom.

Konkurransedyktig pris

Vannbåren byggvarme fra Statkraft Varme koster 70 øre pr kWh. Det er ingen effekt, volumledd eller fastbeløp.

Prisen justeres en gang i året, basert på forventede strømpriser.

Tidlig i byggeprosessen

Det er viktig å bestille vannbåren byggvarme tidlig i byggeprosessen.

Byggvarme kan bestilles samtidig som fjernvarmeforespørselen.