Fordeler med fjernvarme som gatevarme

Gatevarme eller snøsmelteanlegg styres av en sensor som registrerer snøfall og en termostat for temperatur. Når det snør aktiveres anlegget slik at området holdes snø- og isfritt.

  • Gatevarme reduserer risiko for ulykker og uønskede hendelser. For eksempel på spesielt utsatte steder som gatekryss, holdeplasser, perronger ol. hvor myke trafikanter kan skli ut i trafikken.
  • Renhold innendørs blir enklere og billigere med gatevarme utendørs. Man drar inn mindre skitt og grus i kontorer, butikker og busser.
  • Det blir mindre reperasjoner på gate og fortau
  • Man slipper brøyting, strøing, salting og lagring av snø
  • Vårt gatevarmeprodukt har en lav fastpris og ingen effekt, noe som medfører en pris som er vesentlig lavere enn andre alternativer. Ved å koble anlegget til vår returvarme reduseres prisen ytterligere.
  • Gatevarme er aktivt når utetemperaturen er rundt null grader. Dette er en utetemperatur hvor fjernvarmeanlegget  har god kapasitet for fornybar varmeproduksjon.