Skal du grave?

Den som graver har ansvaret, spør før du graver.

Brudd på fjernvarmeledningen og annet utstyr kan få store konsekvenser. Den som forårsaker skade risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et brudd kan medføre.

Spør før du graver

Statkraft Varme har satt ut tjenesten med å gi ut gravemeldingskart til Geomatikk AS. Kontakt dem via deres kundeportal www.gravemelding.no  før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet". Du vil da få tilsendt kart med detaljerte opplysninger om hvor det ligger ledninger og eventuelt annet utstyr i det området/adressen du oppir. .

Nybygg/Infrastruktur

Dersom du trenger kart i forbindelse med planlegging/prosjektering av bygg/infrastruktur, ønsker vi at du tar kontakt med Statkraft Varme via vårt kundesenter kundeservice@statkraftvarme.no da dette krever en annen type kart.