Kjøling

sorptiv kjoling

Stadig flere utbyggere ønsker kjøling i nye bygg. I de områder hvor det ikke er egne fjernkjølenett kan Statkraft levere varmedrevet kjøling.

Sorptiv kjøling

Prinsippet er at luft først tørkes med fjernvarme for deretter å tilsette vann som fordamper og senker temperaturen. Løsningen passer der kjøling kan dekkes via ventilasjon og der det er planlagt med relativt få ventilasjonsaggregater. Løsningen er konkurransedyktig med andre alternativer, gir en bærekraftig, miljøvennlig og ressurseffektiv energiforsyning og reduserer det samlete plassbehovet til tekniske installasjoner i bygget. Løsningen er moden og velprøvd utenfor Norge. Det er i senere tid utbyggere i Norge som ønsker å ta løsningen i bruk.

Absorpsjonskjøling

Kjølemaskin som baseres på absorpsjon for å oppnå fordampning ved lavt trykk. Løsningen kan dekke alle kjøle- frysebehov. Løsningen passer der det er isvannsbehov eller der sorptiv kjøling ikke er konkurransedyktig med bakgrunn i et stort antall ventilasjonsaggregater. Løsningen er konkurransedyktig med andre alternativer, gir en bærekraftig, miljøvennlig og ressurseffektiv energiforsyning og plassbehovet er sammenlignbart med plassbehov til kompressormaskiner. Maskinen har et svært lavt elektrisitetsbehov, kun ca 1 % av kjøleeffekten, til drift av en pumpe. Løsningen er robust med få bevegelige deler noe som gir lang levetid, stabil drift og enkelt vedlikehold, videre er teknologien moden og velprøvd.. Løsningen er mest utbredt utenfor Norge, men det finnes noen anlegg i Norge, bl. a har Statkraft Varme hatt 4 maskiner i drift i Trondheim i flere år.

Ta kontakt hvis du har spørsmål knyttet til løsningene beskrevet over eller har behov for kjøling i ditt bygg. Vi stiller gjerne til et møte for å drøfte mulighetene nærmere.

 

 

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C