Forespørsel om fjernvarme

Forespørsel må sendes senest 5 måneder før ønsket varmelevering. Benytt lenken nedenfor.

 

 

Etter at forespørsel er sendt vil du motta en ordrebekreftelse med kostnadsoversikt for tilkoblingen. Det vil bli beregnet anleggsbidrag basert på avstand fra fjernvarmenettet. Statkraft Varme avgjør i hvert enkelt tilfelle om fjernvarme kan leveres til anlegget. Det er ingen bindende avtale før ordrebekreftelse/kontrakt foreligger.

Fjernvarme er også det mest opplagte valget for byggvarme. Ved levering av byggvarme må det først foreligge en «Forespørsel om fjernvarme» fra utbygger.
For byggvarme sendes skjemaet «Forespørsel om byggvarme» inn i tillegg. Fjernvarme skal alltid være det mest miljøvennlige beste økonomiske energialternativet for byggvarme. Prisen er 70 øre/kWh og holdes fast gjennom byggeperioden for mer forutsigbarhet.

Les mer om byggvarme