Tekniske bestemmelser

For å sikre god kvalitet på de rørtekniske anleggene er det viktig at det bygges i ht de tekniske bestemmelsene for fjernvarme i området. Her finner du detaljert informasjon om aktuelle rørkvaliteter, dimensjonering og valg av utstyr i forhold til trykk og temperaturnivå i det aktuelle området.

 

Som utbygger av varmeanlegg tilknyttet fjernvarme, er det du som har ansvaret at alle tekniske bestemmelser blir etterfulgt.  Hva er viktig?

Sjekkliste:

 

  1. Skal anlegget tilkoplet fjernvarme på primær- eller sekundærsiden?
  2. Hvilke trykk- og temperaturforhold gjelder for mitt bygg?
  3. Hva slags rørkvalitet kan benyttes?
  4. Hva slags tappevannsløsning anbefales?
  5. Er teknisk rom plassert hensiktsmessig i forhold til hvor fjernvarmeledningen ligger?
  6. Er det sørget for god mengderegulering av byggets varmeanlegg?
  7. Er rommet der kundesentralen står sikret mhp lekkasjer/skade?

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Kundeservice på 02450

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Tekniske bestemmelser Trondheim - rev aug 2017.pdf .PDF
Tekniske bestemmelser utenfor Trondheim - rev aug 2017.pdf .PDF
Bestemmelser for montering av fjernvarmemålere .PDF