Jump to content Jump to navigation Jump to search
rørgate
Arild Reklev

Anleggsbidrag

For nye prosjekter tilbyr Statkraft en delingsmodell der vi tar en andel av kostnadene ved fremføring av fjernvarme, leveranse og montering av kundesentral.

Delingsmodellen forutsetter at all oppvarming og varmtvann benytter fjernvarme, også eventuelt gulvvarme på bad og gang. I motsatt fall defineres leveransen som en dellevering, og alle kostnadene ved fremføring belastes utbygger.

Statkraft bistår med rådgiving i arbeidet med å få til en kostnadseffektiv og god teknisk løsning i byggene.

Redusert anleggsbidrag

For kunder som skal benytte fjernvarme som grunnlast, kan Statkraft dekke hele eller deler av anleggsbidraget.

Beregning av anleggsbidrag 

Anleggsbidraget gjenspeiler kostnaden ved fremføring av fjernvarme. Kostnaden avhenger av avstanden til nettet, grunnforholdene og plasseringen av teknisk rom med kundesentral.

Dersom kunden kan stå for gravingen selv, blir kostnadene for tilknytningen betydelig redusert.

Ta kontakt med oss for å få hjelp til å beregne de reelle kostnadene og finne ut hvor stort ditt anleggsbidrag vil bli.

Les mer om hvilke forutsetninger som gjelder når kunden graver selv, og når Statkraft graver:

 

Beregn avstand til nettet

Bruk kartet nedenfor til å beregne cirka avstand til fjernvarmenettet. Zoom inn til nettet vises i rødt, og bruk linjalen i øverste høyre hjørne til å markere planlagte rør og finne avstand.

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.