Anleggsbidrag

Anleggsbidraget gjenspeiler kostnaden ved fremføring av fjernvarme. Kostnaden avhenger av avstanden til nettet, grunnforholdene og plasseringen av teknisk rom med kundesentral.

Dersom kunden kan stå for gravingen selv, blir kostnadene for tilknytningen betydelig redusert.

Ta kontakt med oss for å få hjelp til å beregne de reelle kostnadene og finne ut hvor stort ditt anleggsbidrag vil bli.

Beregn avstand til nettet

Bruk kartet nedenfor til å beregne cirka avstand til fjernvarmenettet. Zoom inn til nettet vises i rødt, og bruk linjalen i øverste høyre hjørne til å markere planlagte rør og finne avstand.

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.