Anleggsbidrag

Blokkbebyggelse

For nye prosjekter tilbyr Statkraft Varme en delingsmodell der vi selv tar en andel av kostnadene ved fremføring av fjernvarme, leveranse og montering av kundesentral.

Delingsmodellen forutsetter at all oppvarming og varmtvann benytter fjernvarme, også eventuell gulvvarme på bad og gang og ventilasjonsvarme. I motsatt fall defineres leveransen som en dellevering og alle kostnadene ved framføring belastes utbygger.

Statkraft bistår med rådgiving i arbeidet med å få til en kostnadseffektiv og god teknisk løsning i byggene.

Rabattert anleggsbidrag

Kunder som bruker fjernvarme som grunnlast og til kjøling kan få rabatt på anleggsbidraget.

Beregning av anleggsbidrag 

Anleggsbidragets størrelse er avhengig av avstanden til nettet, grunnforholdene og plasseringen av teknisk rom med kundesentral. Dersom kunden kan stå for gravingen selv, blir kostnadene for tilknytningen redusert (lav sats).

Les mer om hvilke forutsetninger som gjelder for lav og standard sats:

Mål avstand til nærmeste fjernvarmerør

Ved hjelp av vår kartløsning kan du anslå avstanden fra ditt bygg til nærmeste fjernvarmerør. Ta uansett kontakt med oss for å diskutere muligheter for tilkobling, valg av trasé og for å sikre at begge parter tilrettelegger for lavest mulig påkoblingskostnader.

Eksempel lav sats

40 meter fra eksisterende fjernvarmenett til nærmeste vegg.
Effektbehov: 200 kW

40 meter x kr. 1.500 = kr. 60.000
200 kW x kr. 250   = kr. 50. 000
Kundesentral = kr. 165.000*
Totalpris = kr. 275.000

* Prisen på kundesentral avhenger av effektbehovet og plassering i bygg

Eksempel standard sats

40 meter fra eksisterende fjernvarmenett til nærmeste vegg.
Effektbehov: 200 kW

40 meter x kr. 4.500 = kr. 180.000
200 kW x kr. 250 = kr. 50.000
Kundesentral = kr. 165.000*
Totalpris =  kr. 395.000

* Prisen på kundesentral avhenger av effektbehovet og plassering i bygg