Forutsetninger, standard sats

Forutsetning rørframføring, standard sats:

  1. Stikkledning beregnes fra tilkoblingspunkt på eksisterende fjernvarmenett til nærmeste yttervegg.
  2. Dersom Kunden ønsker å legge fjernvarmerørene under gulv og opp i teknisk rom gjennom gulvet er Kunden selv ansvarlig for å plassere fjernvarmerørene. Kunden har da ansvar for at fjernvarmerørene blir liggende riktig i teknisk rom og blir liggende som prosjektert ut av bygget.
  3. Kunden har ansvar for at arbeid med montering av fjernvarmerørene blir koordinert med øvrige arbeider på byggeplass. SVAS varsles 5 uker før arbeidene kan starte og deretter 5 uker før varmeleveransen skal starte. SVAS sin tilrigging og arbeider skal kunne gjennomføres uten unødig opphold og kostnad.
  4. Kunden har ansvar for alle gjennomføringer i gulv og vegger.
  5. SVAS skal ha tilgang til stikkledningen i ettertid. I de tilfeller fjernvarmeledningen legges under bygning, trafoer etc. skal Kunden legge fôringsrør eller bygge kulvert slik at fjernvarmerøret enkelt kan trekkes ut i ettertid.
  6. SVAS må om nødvendig få tilgang til anleggsplassen med andre entreprenører enn det Kunden benytter.