Jump to content Jump to navigation Jump to search
masse
Kristin Bløtekjær

Forutsetninger når Statkraft graver

Forutsetninger for rørfremføring, høy sats:

  1. Stikkledning beregnes fra tilkoblingspunkt på eksisterende fjernvarmenett til nærmeste yttervegg.
  2. Dersom kunden ønsker å legge fjernvarmerørene under gulv og opp i teknisk rom gjennom gulvet er kunden selv ansvarlig for å plassere fjernvarmerørene. Kunden har da ansvar for at fjernvarmerørene blir liggende riktig i teknisk rom og blir liggende som prosjektert ut av bygget.
  3. Kunden har ansvar for at arbeid med montering av fjernvarmerørene blir koordinert med øvrige arbeider på byggeplass. Statkraft Varme AS varsles fem uker før arbeidene kan starte og deretter fem uker før varmeleveransen skal starte. Statkraft Varmes tilrigging og arbeider skal kunne gjennomføres uten unødig opphold og kostnad.
  4. Kunden har ansvar for alle gjennomføringer i gulv og vegger.
  5. Statkraft Varme skal ha tilgang til stikkledningen i ettertid. I de tilfeller fjernvarmeledningen legges under bygning, trafoer og liknende, skal kunden legge fôringsrør eller bygge kulvert slik at fjernvarmerøret enkelt kan trekkes ut i ettertid.
  6. Statkraft Varme må om nødvendig få tilgang til anleggsplassen med andre entreprenører enn det kunden benytter.