Drift av anlegg

  • Tips og råd

    Under finner du litt generell informasjon om drift av varmeanlegg og litt hjelp til feilsøking.

  • Kundesentraler

    Vi ønsker å gjøre byggeprosessen enklere for deg ved å tilby pakkeløsninger for ulike prosjekter. Dette gjør vi for å gi trygghet i forhold til valg av teknisk løsning for fjernvarme.

  • Kjøling

    I et stadig varmere klima øker behovet for kjøling. Stadig flere utbyggere etterspør løsninger for kjøling i nye bygg. Vi ønsker å tilby komplette energiløsninger for varme og kjøling. I de områdene hvor vi ikke har egne fjernkjølenett kan Statkraft levere varmedrevet kjøling.