Bestilling av fjernvarme

Kunde og kontaktinformasjon


Fakturaadresse


Installasjonsforhold

Måling: *
Pulsutgang for energimåler: *
MBUS-utgang: *
Flere fremtidige byggetrinn: *
Skal fjernvarme dekke hele varmebehovet til bygget: *
Ønskes byggvarme: *
Ønsker å grave selv ? (gir redusert anleggsbidrag)

Tilleggsinformasjon


Jeg har lest og akseptert gjeldende leveringsbetingelser og tekniske bestemmelser *
NB! Det vil bli beregnet tilknytningsavgift og eventuelt anleggsbidrag basert på avstand fra fjernvarmenettet. Du vil motta en ordrebekreftelse med kostnadsoversikt for tilkoblingen.