Interessemelding om fjernvarme

Rustne oljefat

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

Forbudet gjelder bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Les hele forskriften her.

Det er praktisk å erstatte en oljefyr med miljøvennlig fjernvarme. Da byttes oppvarmingskilden, mens resten av varmesystemet beholdes som før.

Å bytte fra en oljefyr til en kundesentral for fjernvarme gir mange fordeler. Du frigjør plass, en kundesentral tar en tiendedel av den gulvplassen som en oljekjel trenger. Det blir mindre søl og forurensing, og levetiden for en kundesentral er mye lenger enn for en oljefyr. Du slipper også korrosjonsproblemer og bytting av dyser.

Fjernvarme er en rimeligere energikilde enn å fyre med olje, og du kan søke Enova om støtte til å fjerne oljekjelen.

Vi samler nå informasjon om hvilke bygg som er interessert i å bytte ut oljekjel med fjernvarme. Vi tar kontakt når fjernvarme blir tilgjengelig i ditt område. Jo flere i samme området, jo enklere og billigere blir det å legge fram fjernvarme.

Meld interesse for fjernvarme  Meldingen er ikke bindende