Hvor leverer vi fjernvarme?

Statkraft har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Stjørdal, Namsos, Moss, Nannestad, Gardermoen og Sandefjord. I tillegg har vi fire anlegg i Sverige. Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene for fjernvarme der du skal bygge.

Kartet kan du bruke for å se om du kan få fjernvarme fra oss. Du kan søke i kartet etter ønsket adresse. Våre konsesjonsområder er markert med gult, og du ser da om adressen ligger innenfor det gule området eller ikke.

Når du zoomer helt inn, vil fjernvarmerørene komme til syne i kartet. Du kan også se hvor våre varmesentraler ligger. Kartet har en brukervennlig avstands- og arealmålefunksjon som du når via "linjalen" i øverste høyre hjørne.

Konsesjonsgrensene er under stadig endring og representerer ikke absolutte grenser, det kan være forhold som gjør at områder utenfor kan få fjernvarme, og likeledes at områder innenfor konsesjonsområdet ikke bør tilbys fjernvarme. Ta derfor kontakt med oss for å diskutere muligheter for tilkobling, valg av trasé og for å sikre at begge parter tilrettelegger for lavest mulig påkoblingskostnader.

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.