Kvalitetskontroll av anlegg

Ved planlegging og bygging skal en beskrivelse av teknisk løsning oversendes Statkraft Varme AS for kontroll mot Tekniske bestemmelser for fjernvarme.

Statkraft Varme AS ønsker derfor å få tilsendt systemskjema for fjernvarme kundesentral og for varmeanlegget så tidlig som mulig i prosessen.  Vi ønsker å bistå kunden/utbygger i valg og utforming av teknisk løsning for å kunne bidra til den beste løsningen for kunden og for oss.

Se også Tekniske bestemmelser