Kvalitetskontroll av anlegg

Ved planlegging og bygging skal en beskrivelse av teknisk løsning oversendes Statkraft Varme for kontroll mot tekniske bestemmelser for fjernvarme.

Statkraft Varme ønsker så tidlig som mulig i prosessen å få tilsendt systemskjema for kundesentralen for fjernvarme og for varmeanlegget. Vi ønsker å bistå utbyggere i valg og utforming av teknisk løsning. På den måte kan vi bidra til den beste løsningen for kunden og for oss.

Vi vil også foreta en etterkontroll når anlegget er satt i drift.

Se også Tekniske bestemmelser.