Kvalitetskontroll av anlegg

Ved planlegging og bygging skal en beskrivelse av teknisk løsning oversendes Statkraft Varme for kontroll mot tekniske bestemmelser for fjernvarme.

Statkraft ønsker så tidlig som mulig i prosessen å få tilsendt systemskjema for kundesentralen for fjernvarme og for varmeanlegget. Vi ønsker å bistå utbyggere i valg og utforming av teknisk løsning.

På den måten kan vi bidra til den beste løsningen for kunden og for oss.