Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Skal du grave?

Den som graver, har ansvaret. Spør før du graver! Brudd på fjernvarmeledningen og skader på annet utstyr kan få store konsekvenser.

Den som forårsaker skade, risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et brudd medfører.

Spør før du graver

Statkraft har satt ut tjenesten med å gi ut gravemeldingskart til Geomatikk AS. Kontakt dem via deres kundeportal www.gravemelding.no før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet".

Du vil da få tilsendt kart med detaljerte opplysninger om hvor det ligger ledninger og eventuelt annet utstyr i det området/adressen du oppga.

Nybygg og infrastruktur

Dersom du trenger kart i forbindelse med planlegging og prosjektering av bygg og infrastruktur, ønsker vi at du tar kontakt med Statkraft via vårt kundesenter med epostadresse kundeservice@statkraftvarme.no, siden dette krever en annen type kart.

geomatic

Trenger du kart?

Kontakt Geomatikk AS for å få kart over fjernvarmerør i området der du skal grave.


Kundeportal: www.gravemelding.no
Telefon: 09146

Kart for planlegging og prosjektering fås ved kundesenteret til Statkraft Varme. 
Epost: kundeservice@statkraftvarme.no

GÅ TIL GEOMATIC