Skal du grave?

Den som graver, har ansvaret. Spør før du graver! Brudd på fjernvarmeledningen og skader på annet utstyr kan få store konsekvenser.

Den som forårsaker skade, risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et brudd medfører.

Spør før du graver

Statkraft har satt ut tjenesten med å gi ut gravemeldingskart til Geomatikk AS. Kontakt dem via deres kundeportal www.gravemelding.no før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet".

Du vil da få tilsendt kart med detaljerte opplysninger om hvor det ligger ledninger og eventuelt annet utstyr i det området/adressen du oppga.

Nybygg og infrastruktur

Dersom du trenger kart i forbindelse med planlegging og prosjektering av bygg og infrastruktur, ønsker vi at du tar kontakt med Statkraft via vårt kundesenter med epostadresse kundeservice@statkraftvarme.no, siden dette krever en annen type kart.

geomatic

Trenger du kart?

Kontakt Geomatikk AS for å få kart over fjernvarmerør i området der du skal grave.


Kundeportal: www.gravemelding.no
Telefon: 09146

Kart for planlegging og prosjektering fås ved kundesenteret til Statkraft Varme. 
Epost: kundeservice@statkraftvarme.no

GÅ TIL GEOMATIC