Tekniske bestemmelser

gullrør

For å sikre god kvalitet på de rørtekniske anleggene er det viktig at det bygges i samsvar med de tekniske bestemmelsene for fjernvarme i området.

Nederst på denne siden finner du detaljert informasjon om aktuelle rørkvaliteter, dimensjonering og valg av utstyr i forhold til trykk og temperaturnivå i noen områder.

Vi kan ta ansvar for å bygge kundesentralen slik at alle bestemmelser blir fulgt. Vi kvalitetsikrer innsendt systemskjema og gjennomfører sluttkontroll. Anlegget overleveres med FDV-dokumentasjon og to års garanti.

Som utbygger av varmeanlegg som er tilknyttet fjernvarme, er det du som har ansvaret for at alle tekniske bestemmelser blir etterfulgt. Hva er viktig? Her er en sjekkliste:

  1. Skal anlegget være tilkoblet fjernvarme på primær- eller sekundærsiden?
  2. Hvilke trykk- og temperaturforhold gjelder for mitt bygg?
  3. Hva slags rørkvalitet kan benyttes?
  4. Hva slags tappevannsløsning anbefales?
  5. Er teknisk rom plassert hensiktsmessig i forhold til hvor fjernvarmeledningen ligger?
  6. Er det sørget for god mengderegulering av byggets varmeanlegg?
  7. Er rommet der kundesentralen står, sikret med tanke på lekkasjer og skade?

 Har du spørsmål, ta kontakt med vår kundeservice på telefon 91502450.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Tekniske bestemmelser Trondheim - rev aug 2017.pdf 0,5MB .PDF
Tekniske bestemmelser utenfor Trondheim - rev aug 2017.pdf 0,5MB .PDF
Bestemmelser for montering av fjernvarmemålere 0,4MB .PDF
Installasjon av M-bus 0,3MB .PDF