Tekniske løsninger

Før utbygging kan starte gjennomføres en planleggingsprosess der vi sammen med utbygger finner den mest optimale løsningen.

Er du som utbygger i tvil om valg av teknisk løsning bistår vi gjerne med konkrete forslag og råd.  Det anbefales et innledende møte for å drøfte hvilke muligheter som kan være aktuelle for ditt bygg, hva du bør ta hensyn til og hva som kreves.  

Utbygging av fjernvarmenett innebærer graving i gater og grøfter som vil stå åpne en stund.  Dette vil påvirke omgivelsene og framkommeligheten for publikum. Det er derfor viktig med en god og ryddig planleggings-prosess for å spare tid og kostnader.