Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Smarte tekniske løsninger

Vi ønsker at vår erfaring fra utbyggingsprosesser skal bidra til gode løsninger for deg!

Er du som utbygger i tvil om valg av teknisk løsning, bistår vi gjerne med konkrete forslag og råd. Dette er gratis og uforpliktende for utbygger. Vi anbefaler et innledende møte for å drøfte hvilke muligheter som kan være aktuelle for ditt bygg, hva du bør ta hensyn til, og hva som kreves.

Tilkobling til fjernvarme krever fremføring av en fjernvarmeledning. For en kostnadseffektiv og smidig prosess ønsker vi tidlig dialog for mulig samordning med annen infrastruktur.

Fjernvarme kan benyttes til flere formål:

  • Oppvarming av bygningsmasse via gulvarme, radiatorer eller ventilasjonsluft
  • Vannbåren varme i baderomsgulv
  • Oppvarming av tappevann
  • Vannbåren byggvarme/-tørke
  • Vannbåren snøsmelting
  • Kjøling via fjernvarmedrevne kjølemaskiner
  • I kombinasjon med solvarme
  • Fjernvarmedrevne hvitevarer

I tre områder av Trondheim og i sentrum av Moss har vi også egne kjølenett.Prosjekt

contact profile
Arnt-Birger Grannes
Prosjektleder Trondheim
contact profile
Arild Reklev
Prosjektleder Harstad, Namsos, Stjørdal og Trondheim
contact profile
Jomar Sætre
Prosjektleder Gardermoen,Nannestad og Sandefjord
contact profile
Tormod Gevelt
Prosjektleder Moss, Ås
contact profile
May Toril Moen
VP Prosjekt og teknologi
contact profile
Stig Lereggen
Prosjektleder Trondheim
contact profile
Jan-Eirik Tobiassen
Prosjektleder Trondheim
contact profile
Tor Erik Schjølberg
Prosjekt og teknologi
contact profile
Torgeir Viking Skiple
Prosjekt og teknologi
smarte løsninger
Shutterstock

Les mer om valg av energiløsninger: