Smarte tekniske løsninger

Illustrasjon av radiator og gulvvarme

Vi ønsker at vår erfaring fra utbyggingsprosesser skal bidra til gode løsninger for deg!

Er du som utbygger i tvil om valg av teknisk løsning, bistår vi gjerne med konkrete forslag og råd. Dette er gratis og uforpliktende for utbygger. Vi anbefaler et innledende møte for å drøfte hvilke muligheter som kan være aktuelle for ditt bygg, hva du bør ta hensyn til og hva som kreves.

Tilkobling til fjernvarme krever fremføring av en fjernvarmeledning. For en kostnadseffektiv og smidig prosess ønsker vi tidlig dialog for mulig samordning med annen infrastruktur.

Fjernvarme kan benyttes til alle oppvarmingsformål:

  • Oppvarming av bygningsmasse via gulvarme, radiatorer eller ventilasjonsluft
  • Vannbåren varme i baderomsgulv
  • Oppvarming av forbruksvann
  • Vannbåren byggvarme/tørke
  • Vannbåren snøsmelting
  • Kjøling via absorpsjonskjølemaskin eller sorptiv kjøling
  • I kombinasjon med solvarme
  • Fjernvarmedrevne hvitevarer

I tre områder av Trondheim og i sentrum av Moss har vi også egne kjølenett.

 

Les mer om valg av energiløsninger:

VVS forum: 3-rørs tappevannsløsning

Norsk energi- og miljøteknikk: Hvorfor selges det så lite vannbåren gulvvarme